วิธีการอ่านค่า ไมโครมิเตอร์

วิธีการอ่านค่า ไมโครมิเตอร์

วิธีการอ่านค่า ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เป็น เครื่องมือวัดละเอียด แบบ เลื่อนได้ มีสเกล สามารถ วัดขนาด ชิ้นงาน ได้ทั้ง ความยาว ความกว้าง ความต่างระดับ และ ความลึก ของชิ้นงานได้ นิยม นำมาใช้ กับงานอุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องจักร และ งานยานยนต์ เป็นต้น โดย หลักการ ทำงาน ของไมโครมิเตอร์ จะอาศัย การเคลื่อนที่ ของสกรู ที่มีส่วนประกอบ สำคัญ ตรงบริเวณ ปากวัด ปลอกหมุนวัด ก้านสเกล และ หัวหมุนกระทบ เลื่อนที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ใช้งานง่าย สามารถ วัดขนาด วัตถุที่มีขนาดตั้งแต่ 0.001 มม.ได้ ทำให้วัด และ อ่านค่า ได้อย่างละเอียด และ เที่ยงตรงสูง ปัจจุบัน ไมโครมิเตอร์ มีให้เลือก ใช้งาน ทั้ง ไมโครมิเตอร์วัดนอก ไมโครมิเตอร์วัดใน และไมโครมิเตอร์วัดลึก ซึ่ง แต่ละชนิด ก็มี ลักษณะ วิธีการ ใช้งาน คุณสมบัติ การใช้งาน และ การบำรุงรักษา ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ใช้ต้องศึกษา หลักการใช้งาน ให้ถูกต้อง และเหมาะสม กับชิ้นงาน ที่จะวัดก่อนการใช้งาน


วิธีการอ่านค่า ไมโครมิเตอร์

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ ไมโครมิเตอร์ ก่อนใช้งาน

วิธีการอ่านค่า ไมโครมิเตอร์ส การใช้งาน ไมโครมิเตอร์ เพื่อให้ได้ผลการวัดแม่นยำ ผู้ใช้งานต้องเลือกไมโครมิเตอร์ให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน ตรวจสอบสภาพการใช้งานของไมโครมิเตอร์ และ ทำความสะอาด ชิ้นงาน ก่อนวัด ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง คือ หมุนปลอกหมุนวัด เพื่อให้แกนวัด ของ ไมโครมิเตอร์ ขยายกว้างออกมากกว่า ขนาดชิ้นงาน แล้วให้แกน รับสัมผัสผิวชิ้นงาน โดยแนวการวัด จะต้องตั้งฉากกับผิวงาน แล้วหมุนปลอกหมุนวัด ให้แกนวัด เข้าใกล้วัตถุชิ้นงาน ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร จากนั้น หมุนหัวกระทบ เลื่อนจนแกนวัดสัมผัสชิ้นงานก็จะสามารถอ่านค่าวัดได้


ขั้นตอนที่ 2 ดูมาตราส่วนหลัก

แถวบนแสดงถึงการไล่ระดับมิลลิเมตรทั้งหมด เส้นรอบวงของปลอกนิ้วแบ่งออกเป็น 50 ดิวิชั่นเท่าๆ กันคือ 1 มิลลิเมตร

แถวล่างหมายถึง 0.5 มิลลิเมตรการหมุนปลอกมือแต่ละครั้งจะทำให้แกนหมุน ½ มิลลิเมตร (0.5 มม.)


ขั้นตอนที่ 3 วีธีอ่าน ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์ ความละเอียด 0.01 มม.

(1) Sleeve Scale 7 mm.

(2) Thimble Scale 0.37 mm.

อ่านค่าไมโครมิเตอร์ได้ 7.37 มม.

อ่านค่าผลการวัดที่สเกลหลัก (Sleeve scale)
โดย สังเกต ขอบของ สเกลหมุน (Thimble scale) ตรงกับ ช่วงไหน ของขีดสเกลหลัก จากรูป จะเห็นได้ว่า ขอบ สเกลหมุนจะตรงกับขีดสเกลหลัก ในช่วง 7 มม. ถึง 8 มม. จะอ่านค่าที่สเกลหลักได้ 7.00 มม.

อ่านค่าผลการวัดที่สเกลหมุน (Thimble scale)
ดูตำแหน่ง ขีดสเกลหมุน ว่ามีสเกลใด ตรงกับเส้นกลาง ของขีดสเกลหลัก จากรูปจะเห็นได้ว่าขีดสเกลหมุนขีดที่ 37 ตรงกับขีดกลางของสเกลหลักพอดี สามารถอ่านค่าของสเกลหมุนได้ โดยการ นำค่าความละเอียด ของเครื่องมือ คูณ เส้นขีดสเกลหมุนที่อ่านได้คือ สเกลขีดที่ 37 x ความละเอียด 0.01 มม. เท่ากับ 0.37 มม. นำผลการวัดที่อ่านได้จากสเกลหลั กบวกผลการวัดที่อ่านได้จากสเกลหมุนคือ 7.00 มม. + 0.37 มม. เท่ากับ 7.37 มม.

ดูสินค้าอื่นๆ Youtube


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

https://protoolgauge.com/th/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94/
https://protoolgauge.com/th/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2/