เครื่องมือวัดละเอียดอุตสาหกรรมต้องมี ปี2023

เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดละเอียดคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความเที่ยงตรง หรือขนาดและระยะทางของวัตถุหรือวัสดุต่างๆ โดยมีความละเอียดและความแม่นยำสูง เครื่องมือวัดละเอียดมีความสำคัญมากในการผลิตและประกอบอุตสาหกรรม เช่น การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องบิน หรือการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่นๆ

ตัวอย่างของเครื่องมือวัดละเอียดได้แก่ ไมครอมิเตอร์ (Micrometer) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดขนาดส่วนน้อยของวัตถุ เช่น ขนาดของน็อตหรือสกรู สามารถวัดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 25 มิลลิเมตร โดยมีความแม่นยำถึง 0.01 มิลลิเมตร อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เทปมิตร (Tape Measure) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความยาว สามารถวัดได้ตั้งแต่หลายเมตร โดยมีความแม่นยำตามมาตรฐานของเทปมิตรนั้นๆ

แต่ในยุคปัจจุบันนั้น เครื่องมือวัดต่างๆได้พัฒนาไปมากมายหลากหลาย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการวัด และยังประหยัดการซื้อเครื่องมือจุกจิกได้มากอีกด้วย

การใช้เครื่องมือวัดละเอียดสมัยใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการประกอบอุปกรณ์และส่วนประกอบของสินค้า ดังนั้นการที่ผู้ผลิตสามารถเลือกเครื่องมือวัดละเอียดที่มีความแม่นยำสูง จะช่วยประหยัดเวลาและเงินต้นทุนในการผลิตสินค้า เพราะสามารถลดความผิดพลาดในการผลิต

ซึ่งประกอบไปด้วยรายการดั้งนี้

  • AI Measuring Machine หรือ Automation Measuring Machine
  • Smart Air Column
  • VMM (Vision or Video Measuring Machine)
  • Air Gauge

เครื่องมือวัด

AMM AI Measuring Machine เครื่องวัดชิ้นงานแบบ Automation ที่จะช่วยให้คุณ ได้ประหยัดทั้งเวลา ทั้งการลดการใช้งานคน การเก็บข้อมูล หรือ Data

ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เมื่อประหยัดเวลาในการวัด และ ลดการใช้คนได้ ก็จะช่วยให้กำลังผลิตเพิ่มมาก และ กระจายคนไปทำอย่างอื่นได้ ซึ่งเหมาะมาก ที่จะต้องมี

ติดไว้ใช้ในไลน์ผลิตหรือห้องสอบเทียบของบริษัทของท่านในยุคนี้

วัดแบบ Automatic Measuring Machine วัดโดยใช้ JIG ควบคุม การทำงานแบบอัตโนมัติ ร่วมกันกับ ใช้ระบบชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ในการวัด ชิ้นงาน แต่ละตำแหน่ง

Automatic Measuring Machines เป็นเครื่องมือ ที่ ใช้สำหรับวัด และ ตรวจสอบความแม่นยำ ของชิ้นงานอัตโนมัติ โดย มีระบบของ โปรแกรม และ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการทำงาน เพื่อให้การวัด และ ตรวจสอบ ชิ้นงาน เป็นไปอย่างแม่นยำ และ เร็วขึ้น

Automatic Measuring Machines สามารถ ใช้งานได้ กับ ชิ้นงาน ที่ มีความซับซ้อนและ ขนาดใหญ่ โดย สามารถ ตรวจสอบ ทุกส่วน ของ ชิ้นงาน อย่างละเอียด และเทียบ กับ แบบฉบับ ของ ชิ้นงาน ที่ กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังสามารถ วัด และตรวจสอบความแม่นยำ ของ ชิ้นงาน ได้อย่างแม่นยำ และ เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ กำหนดไว้

เทคโนโลยี ของ Automatic Measuring Machines ประกอบด้วย ระบบสแกนเนอร์ และ ระบบ วัดแบบไม่สัมผัส (non-contact measurement) ซึ่ง ช่วยให้การวัด และตรวจสอบ ชิ้นงาน สามารถ ทำได้ อย่างรวดเร็ว และ สะดวกสบาย นอกจากนี้ ยังมีระบบการวัดแบบสัมผัส (contact measurement) ที่ใช้สำหรับวัด และ ตรวจสอบความแม่นยำ ของชิ้นงานที่มีความซับซ้อน และ ที่ต้องการการวัดที่แม่นยำเป็นอย่างมาก

การใช้งาน Automatic Measuring Machine สามารถช่วยลดเวลาในการวัด และ ตรวจสอบชิ้นงานลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดในการตรวจวัดชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดและลดงานเสียลงได้อย่างมากอีกด้วย

หัววัดชนิดนี้ใช้ลมในการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรู ลมจะถูกปล่อยผ่านรูหัวฉีดโดยตรงเข้าไปในชิ้นงานที่วัดได้ ความละเอียดถึงละดับไมครอน
ข้อดี ใช้เหล็กที่มีคุณภาพสูง ให้ความแข็งแรงทนทาน ออกแบบรูลมที่ให้ความแม่นยำในการวัดชิ้นงานแต่ละชิ้น ใช้ Master Gauges ในการ Set Zero ทุกครั้งก่อนเริ่มวัดชิ้นงาน

แอร์เกจ (air gauge) เป็น เครื่องมือวัด ประเภท หนึ่ง ที่ ใช้ความดันอากาศ เพื่อกำหนดขนาด และ ความแม่นยำ ของชิ้นงาน เกจวัดอากาศ มักใช้ในการผลิต และ การควบคุมคุณภาพ เพื่อ ให้แน่ใจว่า ชิ้นส่วน และ ผลิตภัณฑ์ ที่ ผ่านการกลึง จะตรงตามข้อกำหนดด้านมิติเฉพาะ

air gauge ทำงาน โดย ใช้แรงดันอากาศ ในปริมาณ ที่ควบคุมได้ กับพื้นผิว ของชิ้นงาน ที่กำลังวัด จากนั้น เกจ จะวัดปริมาณอากาศ ที่ ถูกแทนที่ ทำให้สามารถกำหนดขนาด และ ความแม่นยำ ของชิ้นงานได้ โดยทั่วไป จะใช้มาตรวัดลมเพื่อ วัดขนาด เช่น ขนาดรู ความกว้างของร่อง หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่อาจวัดได้ยากหรือไม่สามารถวัดได้ ด้วยเครื่องมือวัดแบบดั้งเดิม

แอร์เกจ มีหลายประเภท ได้แก่ ปลั๊กเกจ ริงเกจ และสแนปเกจ และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังอาจใช้แรงดันลมประเภทต่างๆ เช่น นิวแมติก หรือ สุญญากาศ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ

ข้อดีอย่างหนึ่ง ของมาตรวัดอากาศ คือ ความสามารถ ในการตรวจวัด ที่แม่นยำสูง และ ทำซ้ำได้ นอกจาก นี้ยังสามารถวัดรูปร่าง และ คุณสมบัติที่ซับซ้อน ที่อาจวัดได้ยาก หรือ เป็นไปไม่ได้ด้วยเครื่องมือวัด แบบดั้งเดิม เกจวัดอากาศเป็นแบบไม่ต้องสัมผัส ซึ่ง หมายความว่า จะไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย ในระหว่างขั้นตอนการวัด

มาตรวัดอากาศ ต้องการการบำรุงรักษา และ การสอบเทียบ เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำ และ ความน่าเชื่อถือ ควรตรวจสอบ และ ปรับตัวควบคุมการจ่ายอากาศและแรงดันอย่างสม่ำเสมอ และควรทำความสะอาดและตรวจสอบมาตรวัดเพื่อหาร่องรอยความเสียหายหรือการสึกหรอ การจัดเก็บและการจัดการที่เหมาะสมยังสามารถช่วยป้องกันความเสียหายหรือการปนเปื้อน ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำของมาตรวัด

โดยสรุป Air Gauge เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวัดความแม่นยำ และ ขนาดของชิ้นงานในการผลิต และ การควบคุมคุณภาพ ความแม่นยำ ความเก่งกาจ และความสามารถในการวัดแบบไม่สัมผัสทำให้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าในอุตสาหกรรม และ การใช้งานที่หลากหลาย


คอลัมน์เกจ C200 ช่วยให้ เชื่อมต่อ 1 … 8 โพรบแบบอุปนัยหรือส่วนเพิ่ม, ตัวแปลงนิวเมติก, เซ็นเซอร์ที่มีเอาต์พุตแบบอะนาล็อก และ เกจแบบดิจิตอลโดยใช้โมดูล

IMBus

การออกแบบที่กะทัดรัด ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ทำให้สามารถเลือก
แบบแมนนวลหรือจดจำเกจ 1 … 8 แบบอัตโนมัติ รวมถึงโปรแกรมการวัดแบบสถิต และ ไดนามิก (MIN,
MAX, TIR, MEAN, BORE) เพื่อวัดชิ้นงาน หรือ คุณลักษณะต่างๆ ในอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม.
โปรแกรมการวัด ที่มีความซับซ้อนสูง ทำให้การรับข้อมูล และ การสอบเทียบมาตรวัดง่ายขึ้น จอแสดงผลตัวเลขได้รับการออกแบบมาสำหรับเอาต์พุตของค่าการวัดแบบสัมบูรณ์ หรือ แบบเปรียบเทียบของชิ้นงานที่ตัดเฉือน
จอแสดงผลแบบคอลัมน์ สามสีมีจุดพิกัดความเผื่อที่ตั้งโปรแกรมได้ และ สนับสนุนการประเมิน
คุณภาพการประมวลผลอย่างแม่นยำ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอย่างรวดเร็ว
ในการใช้งานมัลติเกจ และยังสามารถอ่านและส่งค่าแบบ wireless ได้ ต่อกับ computer ต่างๆหรือใช้ในไลน์การผลิตที่ทันสมัยควบคู่กับ Robot ใช้ probe หรือ Air gauge ในการวัดได้สามารสร้างสารการวัดได้เองตามที่ลูกค้าต้องการ

นี่จึงเป็นอีก1ตัวเลือกเครื่องมือวัดที่น่าสนใจในยุคนี้


เครื่องมือวัด VMM

Video Measuring Machine (VMM) เป็น เครื่องมือวัด ที่ใช้ ในการวัดขนาด และ รูปทรง ของวัตถุ ที่ซับซ้อน โดยอัตโนมัติ โดยใช้กล้องวิดีโอ ที่ติดตั้ง อยู่บนเครื่องวัด เพื่อบันทึกภาพ ของวัตถุ ที่ต้องการวัด และ ใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์ ภาพเพื่อคำนวณค่า ของความยาว ความกว้าง ความสูง หรือ รูปทรงของวัตถุนั้นๆ

VMM มีความแม่นยำสูง และ มีความสามารถ ในการวัด ที่ซับซ้อนได้มาก เพราะสามารถ ปรับค่าความละเอียดของภาพ และ ความละเอียดในการวัด ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ VMM ยังสามารถบันทึก และ เก็บข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถส่งข้อมูล ไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ต่อได้โดยง่าย

VMM มีประโยชน์ ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร และ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ เพราะเครื่องมือ VMM ช่วยในการ ควบคุมคุณภาพ การผลิต และ ช่วยในการตรวจสอบ ความถูกต้อ งของชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ก่อน ที่จะถูกนำไปใช้งาน

ในการใช้งาน VMM จะต้องมีความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์และการปรับค่าต่างๆ


English Version

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

https://protoolgauge.com/th/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2/