น้ำยาเคลือบฉลากกันน้ำและน้ำมัน

ป้องกันฉลากหรือสติ๊กเกอร์ของคุณจากน้ำ น้ำมัน หรือทินเนอร์ไม่ให้หลุดลอก
ใช้งานได้นาน ใช้ได้กับหลากหลายวัสดุมีใบรับรองเคมี (MSDS Certificate)

คุณสมบัติ