แอร์ไมโครมิเตอร์  AIR GIRLⅡ
แอร์ไมโครมิเตอร์ AIR GIRLⅡ

Micrometer AIR GIRLⅡ

แอร์ไมโครมิเตอร์ ชนิด Flow เป็นเครื่องมือวัดที่เปรียบเทียบจากไดนามิกของเหลวซึ่งสามารถวัดมิติได้อย่างรวดเร็วโดยการอ่านการเคลื่อนไหวของ float ภายในท่อเรียว
AIR-GIRLII ให้การออกแบบและความเพียรที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ต่ํากว่าด้วยการบํารุงรักษาที่ง่ายขึ้น