Air Column Digital Type “ad-L8”

คุณสมบัติ

ad-L8 เป็นเครื่องมือวัดประเภทเครื่องเปรียบเทียบความแม่นยำแบบดิจิตอลตามกฎของฟิสิกส์ซึ่งระบุว่าแรงดันย้อนกลับเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะห่าง (ขนาดมิติของผลิตภัณฑ์) และตอบสนองซึ่งกันและกัน

ad-L8 เหมาะสำหรับการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการวัด เนื่องจากสามารถอ่านขนาดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ได้ทันที

แถบ LED 3 สีสามารถช่วยตัดสินการยอมรับผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประมวลผลข้อมูลที่วัดได้ผ่านอินเทอร์เฟซ I/O