Air Fixture

Air Fixture เครื่องมือวัด ที่ใช้ลมในการวัดขนาดของชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ ด้วยการเชื่อมต่อฟิกซ์เจอร์เข้ากับไมโครมิเตอร์ลม ช่องว่างระหว่างชิ้นงานและหัวฉีดลมตรงกับการเปลี่ยนแปลงของลม และความดันจะแสดงเป็นสเกลขยาย ฟิกซ์เจอร์การวัด สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก ความหนาตั้งฉาก ความคลาดเคลื่อนทรงกระบอก และความคลาดเคลื่อนของวงกลม

คุณสมบัติ

รับประกันผลการวัดที่แม่นยำและเรียบง่าย สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบชิ้นงาน ในสายการผลิตจำนวนมากได้ ชิ้นงานไม่มีความเสียหายเนื่องจากการวัดแบบไม่สัมผัส ดังนั้นระบบนี้จึงสามารถใช้วัดวัสดุที่อ่อนนุ่มและละเอียดอ่อนได้