Automatic Measuring Machine

การใช้วัดแบบ Automatic Measuring Machine วัดโดยใช้ JIG ควบคุมการทำงาน แบบอัตโนมัติ ร่วมกันกับ ใช้ระบบชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ในการวัดชิ้นงานแต่ละตำแหน่ง ตามรูปแบบคำสั่งของผู้ใช้ในการวัดค่าตามจุดต่างๆ ทั้งนี้ การนำระบบ Automatic มาใช้พบว่ามีการทำงานที่สะดวก ประหยัดเวลาและแม่นยำ อีกทั้งชิ้นงานมีมาตรฐานที่ดี เพราะการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการทำงาน ของผู้ใช้ลงไปได้.

Automatic Measuring Machine