Bevel Gauge
Bevel Gauge

Bevel Gauge

Barcor Inc. วัดความกว้างของมุมเอียงและมุมลบโดยตรงและรัศมีมุม

ความแม่นยำรับประกันอยู่ภายใน ± .001″ ตลอดช่วงทั้งหมด

“อ่านความกว้างของการลบมุมและมุมเอียงบนขอบตรงและขอบวงกลมในทันที… ตรงไปที่ .001″

เนื่องจากเกจทำงานกับสปริงอิสระ ความรู้สึกและการตัดสินใจของผู้ควบคุมจึงลดลง หรือลดลงอย่างมาก

สำหรับการวัดขอบตรง ไม่จำเป็นต้องใช้ต้นแบบ สำหรับชิ้นโค้ง

คุณสมบัติของ Bevel Gauge
MODELCAPACITYRESOLUTION
2500-0.250″0.001″
250-M0-8 mm0.01 mm
250-SPC0-0.250″ / 0-8 mm0.002″ / 0.005 mm
11200-0.500″0.001″
1120-M0-13 mm0.01 mm
1120-SPC0-0.500″ / 0-13 mm0.0002″ / 0.005 mm