Double End Snap Gauges SNGHT001

คุณสมบัติ

SNAP GAUGE เป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรวัด Go / no go เป็นลิมิตเกจที่มีรูรับแสง (ช่องว่าง) การวัดถาวรหรือคงที่ชั่วคราวซึ่งใช้เพื่อตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่ามิติภายนอกของชิ้นส่วนตรงกับมิติที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรืออยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  • ปรับแต่งเป็นพิเศษตามความต้องการของลูกค้า
  • มีเหล็กเครื่องมือพร้อมปลายคาร์ไบด์
  • ความคลาดเคลื่อนจากคลาส x ถึง z