Gauge Heads for Outside Diameter

Gauge Heads for Outside Diameter

Air Jet Ring Gauge By TOGU

เกจวัดวงแหวนอากาศทำหน้าที่เหมือนโพรบวัดและต้องใช้ร่วมกับจอแสดงผล

ชนิดเกจวัดวงแหวนลมใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นงานที่มีขนาดเล็กกว่า

ชิ้นงานจะถูกสอดเข้าไปในเกจวัดลมแบบวงแหวน โดยมีการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นงาน

TOGU Air Ring Gauge สามารถวัดได้ดังต่อไปนี้:

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
  • ความเรียบ
  • ตั้งฉาก
  • ทรงกระบอก
  • ความกลมหรือความกลม

Applications


SPECIFICATION

Air Ring Gauge