Master Gauges for Air Micrometer

Master Gauges for Air Micrometer

มาสเตอร์เกจที่มีความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้ Master Gauges
มาสเตอร์เกจ (เกจพื้นฐาน) ที่ใช้สำหรับการวัดเปรียบเทียบอยู่ภายใต้การควบคุมที่เพียงพอโดยใช้ค่าศูนย์ย่อยในการอบชุบวัสดุ โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับการปรับปรุงการต้านทานการสึกหรอ เช่น การเปลี่ยนวัสดุและการเคลือบ

การรักษาวัสดุ

  • การรักษาแบบศูนย์ย่อย
  • การรักษาความร้อน
  • ผลิตภายใต้การควบคุมที่เพียงพอ