Special Plain Plug Gauge : PPGSG01

นอกจากเกจปลั๊กธรรมดาทั่วไปแล้ว Protool ยังจัดหาปลั๊กเกจพิเศษ เช่น ร่องปล่อยลมพิเศษ ความยาวพิเศษ หัวแหลมหรือหัวกลม เป็นต้น
คุณสมบัติ
ขอแนะนำให้ลูกค้าจัดเตรียมแบบวาดชิ้นส่วนเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราศึกษามาตรวัดสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหาวัสดุพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ เราสามารถบรรลุค่าเผื่อ +/- 0.001 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่าง