Spline Plug Gauge SPG001

คุณสมบัติ

Franco ซึ่งเป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านระเบียบวินัยที่พิถีพิถันในการผลิตมาตรวัดนำเสนอการออกแบบเกจวัดเส้นโค้งที่หลากหลายสำหรับการวัดสภาพ “Go” และ “No-Go” ของเสี้ยนภายในและภายนอกโดยมีส่วนเว้าหยักฟันปลาหรือด้านตรง

การใช้งาน
  • Spline plug gauge are used as a quick inspection method for splines with Involute, Straight-sided and Serrated flanks.
ตัวอย่าง
  • การวัดความแม่นยำของฟันบนเกียร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบรอยแยกคือการตรวจสอบความสามารถในการใช้งานโดยพิจารณาจากความถูกต้องของปีก
  • เกจ Spline ได้รับการออกแบบตามความคลาดเคลื่อน “จริง” และ “มีผล”