SUBITO Plug Gauge SCA

SUBITO Plug Gauge SCA การรวมกันของ SUBITO และ OD Plug ” ตั้งศูนย์และจัดแนวตนเอง” นั่นคือการวัดระยะเจาะโดยไม่ค้นหาจุดกลับตัวช่วงการใช้งานตั้งแต่ 20 ถึง 170 มม.

คุณสมบัติ
  • ความสามารถในการวัดสูง
  • การวัดที่รวดเร็วและเชื่อถือได้โดยไม่ต้องค้นหาจุดกลับตัว
  • อายุการใช้งานสูง