Chuck Type

Chuck Type

Categories ,

Features Chuck accuracy: ↓0.02mm

Specification


** นอกเหนือข้อกำหนดเหล่านี้สามารถสั่งพิเศษได้
** ไม่รวมมาตรวัดการหมุน
** ใช้สเกลเชิงเส้นที่มีความสูงตรงกลางอย่างน้อย 130 มม.

ติดต่อสอบถาม
สินค้าอื่นๆ
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights