Search
Close this search box.

เกจวัดความลึกเกลียวดิจิตอล DSG-Di / DSG-DiR

เกจวัดความลึกเกลียวดิจิตอล DSG-Di / DSG-DiR

Categories , แบรนด์

DSG-Di และ DSG-DiR เป็นเครื่องวัดความลึกของเกลียวแบบดิจิตอลที่ใช้สำหรับตรวจสอบรูเกลียวและวัดความลึกของเกลียวพร้อมกัน ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตัดสินในการตรวจสอบผ่าน/ไม่ผ่าน ผลลัพธ์ที่วัดได้จะแสดงด้วยความละเอียด 0.01 มม. จอแสดงผลดิจิตอลได้รับการออกแบบในลักษณะที่จะหันเข้าหาผู้ใช้อุปกรณ์เสมอ ทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้สะดวก นอกจากนี้ จอแสดงผลขนาดใหญ่ยังช่วยให้มองเห็นได้ง่าย ความแตกต่างที่สำคัญของ DSG-DiR คือมาพร้อมกับฟังก์ชันวงล้อ ข้อมูลที่วัดได้สามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB และซอฟต์แวร์เฉพาะ

คุณสมบัติ
  • เครื่องมือจะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน 10 นาที
  • จอแสดงผลดิจิตอลมีระดับ IP67 ซึ่งทำให้กันน้ำได้
  • มาตรวัด No-Go ติดอยู่ที่ด้านข้างของที่จับแบบหมุน
เกจวัดความลึกเกลียวดิจิตอล DSG-Di

DSG-Di เกจวัดความลึกของเกลียวแบบดิจิตอลใช้โดยการขันเกลียวเกจวัดเกลียว Go กับที่จับแบบหมุนเพื่อตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของพิทช์ ตลอดจนวัดความลึกของรูเกลียวที่มีประสิทธิผลในการวัดเพียงครั้งเดียว ความลึกสามารถอ่านได้บนจอแสดงผลดิจิตอล

เกจวัดความลึกเกลียวดิจิตอล DSG-DiR

DSG-DiR เกจวัดความลึกเกลียวดิจิตอลมาพร้อมกับวงล้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยการขันเกลียวเกจวัดเกลียวด้วยแรงบิดคงที่ ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการอ่านค่าการวัดความลึกและผลการตรวจสอบเกลียว

ติดต่อสอบถาม
สินค้าอื่นๆ
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights