Thread Plug Gauge (Togu)

Thread Plug Gauge (Go/Not Go) หรือที่เรียกว่า “ปลั๊กเกจสำหรับวัดเกลียว” คือ เกจวัดเกลียวในสำหรับตรวจสอบระยะพิทช์ของเกลียว ทำให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานอยู่ในมาตรฐานควบคุม โดยแบ่งเป็น 2 มาตรฐานหลัก ๆ ได้แก่ JIS class เป็นมาตรฐานที่ใช้กันในแถบเอเชีย และ ISO class ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายกันทั่วโลก

เกจวัดเกลียวใน (Thread Plug Gauge) สามารถใช้ตรวจสอบขนาดเกลียวบนชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือตรวจสอบความลึกของเกลียวได้ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

  • เริ่มจากการเลือก Thread Plug Gauge ที่มีขนาดหัว GO และ NO GO เหมาะสมกับขนาดเกลียวที่ต้องการตรวจสอบ
  • จากนั้นให้สวมปลั๊กเกจหัว GO ลงในเกลียวแนวตั้งขนานกับพื้น ถ้าเข้าไปได้ แสดงว่าเกลียวมีขนาดใหญ่พอ แต่ถ้าเข้าไปไม่ได้ แสดงว่าเกลียวมีขนาดเล็กเกินไป
  • ต่อด้วยการสวมปลั๊กเกจหัว NO GO ถ้าหากไม่สามารถสวมส่วนหัวเข้าไปได้ แสดงว่าเกลียวมีขนาดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าหากสามารถสวมปลั๊กเกจ NO GO เข้าไปได้ แสดงว่าเกลียวมีขนาดใหญ่เกินไป
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ปลั๊กเกจสำหรับวัดเกลียว

Thread Plug Gauge (Go/Not Go) หรือที่เรียกว่า “ปลั๊กเกจสำหรับวัดเกลียว” คือ เกจวัดเกลียวในสำหรับตรวจสอบระยะพิทช์ของเกลียว ทำให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานอยู่ในมาตรฐานควบคุม โดยแบ่งเป็น 2 มาตรฐานหลัก ๆ ได้แก่ JIS class เป็นมาตรฐานที่ใช้กันในแถบเอเชีย และ ISO class ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายกันทั่วโลก

เกจวัดเกลียวใน (Thread Plug Gauge) สามารถใช้ตรวจสอบขนาดเกลียวบนชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือตรวจสอบความลึกของเกลียวได้ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

  • เริ่มจากการเลือก Thread Plug Gauge ที่มีขนาดหัว GO และ NO GO เหมาะสมกับขนาดเกลียวที่ต้องการตรวจสอบ
  • จากนั้นให้สวมปลั๊กเกจหัว GO ลงในเกลียวแนวตั้งขนานกับพื้น ถ้าเข้าไปได้ แสดงว่าเกลียวมีขนาดใหญ่พอ แต่ถ้าเข้าไปไม่ได้ แสดงว่าเกลียวมีขนาดเล็กเกินไป
  • ต่อด้วยการสวมปลั๊กเกจหัว NO GO ถ้าหากไม่สามารถสวมส่วนหัวเข้าไปได้ แสดงว่าเกลียวมีขนาดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าหากสามารถสวมปลั๊กเกจ NO GO เข้าไปได้ แสดงว่าเกลียวมีขนาดใหญ่เกินไป
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights