Custom Sensor Engineering

คุณสมบัติ

Solartron มีการควบคุมภายในอย่างสมบูรณ์ในทุกด้านของการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งทำให้มีประสบการณ์หลายปีในการจัดหาโซลูชันที่ปรับแต่งได้อย่างคุ้มค่าสำหรับ OEM และผู้รวมระบบ Solartron มีความสามารถในการออกแบบและการผลิตเพื่อผลิตเซ็นเซอร์ตาม LVDT ที่มีปริมาณมากตามปริมาณสูงที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มรูปแบบ

  • ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 300 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 6 ถึง 19 มม.
  • ความยาวลำตัวที่ดีเยี่ยมต่ออัตราส่วนจังหวะไฟฟ้า
  • ความแม่นยำ – 0.1%
  • มีรุ่น Digital AC หรือ DC/DC ให้เลือก
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights