SUBITO SU/SK By Schwenk

SUBITO SU/SK By Schwenk

Categories , แบรนด์

SUBITO SU/SK สำหรับการวัดรูทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4,5 ถึง 800 มม. รวมถึงการเบี่ยงเบนในรูปแบบที่มีความแม่นยำซ้ำ 0.5 µm การออกแบบ SK มีส่วนบนที่สั้นเมื่อเทียบกับ SU มาตรฐาน

  • พร้อมใบรับรองการตรวจสอบผู้ผลิต
  • แอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย

ติดต่อสอบถาม
สินค้าอื่นๆ
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights