Search
Close this search box.

Smart Camera

Smart Camera by Protool

Category

Smart Camera เป็นกล้องตรวจสอบการทำงานที่ตรวจจับข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการประกอบ สามารถตรวจสอบคุณภาพแบบเรียลไทม์ระหว่างงานได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่กล้องตรวจสอบภายนอกไม่สามารถทำได้ สามารถตรวจสอบสถานะการประกอบอัตโนมัติ เช่น ชิ้นส่วนที่คล้ายกัน ชิ้นส่วนที่ขาดหายไป และลำดับงาน และดำเนินการตรวจสอบแบทช์หลังจากงานเสร็จสิ้น เนื่องจากระบบนี้ตั้งค่าได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเริ่มการตรวจสอบแบบดิจิทัล

ติดต่อสอบถาม
สินค้าอื่นๆ
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights