Smart Reading Software

Smart Reading Software

เปลี่ยนโลกของการวัดขนาดใหญ่ด้วย Smart Reading Software ที่เป็นนวัตกรรม ด้วยความสามารถที่ทรงพลังในการแปลงค่าที่อ่านยากจากเครื่องวัดขนาดใหญ่เช่น CMM, Contour, flatness, roundness, roughness, scope, VMM, และ Tensile ซึ่งทำให้การแปลค่าเป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติหลัก:

  • การแปลงค่าที่อ่านยาก: Smart Reading มีความสามารถในการแปลค่าที่อ่านยากจากเครื่องวัดขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Wireless ส่งข้อมูลไร้สาย: หลังจากการแปลค่าเสร็จสิ้น สามารถส่งข้อมูลไร้สายไปยังแบบฟอร์ม Excel ของลูกค้าได้ทันที
  • ผสานกับ Smart Link และ Smart Component: การทำงานร่วมกับ Smart Link และ Smart Component เพื่อกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ปรับปรุง

ความสามารถในการรวมเข้ากับ Smart Link และ Smart Component:

รวมกับโซลูชัน Smart Link และ Smart Component ทำให้การทำงานในด้านควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์

ข้อดี:

  • ประหยัดเวลาและทรัพยากร: แปลค่าที่ยากต่อการอ่านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ความแม่นยำ: การทำ Smart Reading ทำให้การวัดขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ
  • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน: สามารถใช้งานได้กับเครื่องมือวัดขนาดใหญ่จากทุกแบรนด์

สร้างคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยม:

Smart Reading ไม่เพียงทำให้การวัดขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย แต่ยังทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย สร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายและเข้าใจได้ง่าย โดยสามารถใช้งานร่วมกับ Smart Link และ Smart Component เพื่อปรับปรุงภาพรวมของการควบคุมคุณภาพของคุณ

สร้างสิ่งที่นำนำด้วย Smart Reading.

ติดต่อสอบถาม
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights